Pravila privatnosti

Pravila privatnosti Effekt Immobilien d.o.o.

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako Effekt Immobilien d.o.o. (dalje u tekstu: “Effekt”) obrađuje vaše osobne podatke. Effekt se brine o zaštiti vaših osobnih podataka i njihovoj obradi u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, osobito Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Effekt Immobilien d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska ulica 71 je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

1. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: info@effekt.hr. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o posredovanju, kada nam pošaljete upit te kada koristite našu web stranicu. Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas.

2. Kategorije osobnih podataka

Kada sklopite ugovor s nama, ili kada nas kontaktirate odnosno posjetite našu web stranicu, prikupljamo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, OIB; kontakt podatke (e-mail, telefon); IP adresa i sl.

3. Vaša prava

Vaša prava su sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila: info@effekt.hr.

Ako niste zadovoljni kako smo obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

4. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što smatramo da je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni, odnosno u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji nas obvezuje na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

5. Primatelji osobnih podataka

Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge knjigovodstva. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

6. Kolačići

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji web poslužitelj šalje u web preglednik i pohranjuje ga u pregledniku. Identifikator se zatim šalje natrag poslužitelju svaki put kada preglednik traži stranicu s poslužitelja. Kolačići se koriste za omogućavanje učinkovitijeg korištenja web stranica i pružanje informacija vlasniku web stranice. Kolačići omogućuju međusobno razlikovanje korisnika, što korisnicima omogućuje pozitivno iskustvo na web stranici.

Effekt koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja.

Ova se Pravila privatnosti ne primjenjuje na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti, međutim Effekt je dužan obavijestiti ispitanike i o podacima koje prikuplja Google LLC (dalje u tekstu: Google) pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja i način na koji ih upotrebljava ovisi o Vašoj upotrebi Google usluga i načinu na koji upravljate kontrolama privatnosti. Također, podatke koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev korisnika.

Google prikuplja podatke i kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje (primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja).

U slučaju da upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

Više o podacima koje Google prikuplja kao i način njihovog podešavanja, odnosno isključivanja, možete saznati klikom na sljedeći link: https://policies.google.com/privacy?hl=hr#infocollect.

7. Završne odredbe 

Effekt zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će ista biti objavljena na web stranici. 

Compare listings

Compare