Građevinsko zemljište, Blato, 4098 m2, 250 eura/m2, M1

 • 1,024,500€
 • 250€/m2
Ulica Mladena Fiolića, Blato, Mjesni odbor Blato, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, Grad Zagreb, 10020, Hrvatska
 • Zemljište
 • Vrsta nekretnine
 • 4098
 • m2
 • EF-0106
 • ID nekretnine
Istaknuto aktivna ponuda Prodaja

Građevinsko zemljište, Blato, 4098 m2, 250 eura/m2, M1

Ulica Mladena Fiolića, Blato, Mjesni odbor Blato, Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, Zagreb, Grad Zagreb, 10020, Hrvatska
 • 1,024,500€
 • 250€/m2

Pregled

ID nekretnine: EF-0106
 • Zemljište
 • Vrsta nekretnine
 • 4098
 • m2
 • EF-0106
 • ID nekretnine

Opis

Na prodaju građevinsko zemljište pravokutnog oblika u zagrebačkom naselju Blato. Zemljište je široko 22 metara i dugačko 187 metara. Nalazi se u Ulici Mladena Fiolića sa jedne strane no ima izlaz i na drugu ulicu. Parcela se nalazi u zoni M1 i cijela je građevinska.
Urbanistički plan uređenja Blato Jug:
1. “Korištenje i namjena površina”: – pretežitim dijelom u površinama mješovite namjene – pretežito stambene (planska oznaka M1) te manjim, jugozapadnim dijelom u zaštitnim zelenim površinama i površinama infrastrukturnih sustava – kolne površine (planska oznaka IS1);
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Promet: – jugozapadnim dijelom u koridoru sabirne ulice sa parkiralištem (SUl), presjeka 1 – I i ostale ulice (OU 1), presjeka 4 – 4 te dijelom u zaštitnim zelenim površinama
3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Telekomunikacije i energetski sustav”: -jugozapadnim dijelom planirani spojni vod, l0 kv dalekovod i srednjetlačni plinovod
4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, Oblici korištenja”: – oblici korištenja: – nova gradnja – način gradnje: višestambena gradnja -Izg:40 %, Kin:1,80, V:P+4;

Površina parcele (P): 4098 m² Koeficijent iskorištenja (g): 400/0 (pretpostavljam da je to 4.00) Koeficijent izgrađenosti (Kin): 1.80 Visina objekta (V): P+4
Koeficijent izgrađenosti (Ki): Ki = BRP / P
Gdje je BRP = Ki * P Ki = 1.80 P = 4098 m²
BRP = 1.80 * 4098 m² = 7376.4 m²
Ukupna površina zgrade: Ukupna površina zgrade = P * V
Gdje je P = 4098 m² V = P+4 = 4098 m² + 4 * (visina svakog kata)
Ako pretpostavimo da je visina jednog kata oko 3 metra, ukupna visina zgrade bila bi 12 metara (4 kata * 3 metra/kat).
V = 4098 m² + 4 * 12 m = 4098 m² + 48 m = 4146 m²
Ukupna površina zgrade = 4098 m² * 4146 m² = 17,017,908 m³
Vlasništvo je čisto 1/1.

Kontakt:
Robert Modrić
Agent s licencom
095 918 5455
robert@effekt.hr
www.effekt.hr

PROVIZIJA: 2% + PDV od ostvarene cijene

 • Adresa Ulica Mladena Fiolića
 • Grad Zagreb
 • Županija Grad Zagreb
 • Naselje Novi Zagreb - Zapad
 • Država Hrvatska

Detalji

 • ID nekretnine: EF-0106
 • Cijena: 1,024,500€
 • Veličina nekretnine: 4098 m2
 • Zemljište: 4098 m2
 • Vrsta nekretnine: Zemljište
 • Status: aktivna ponuda, Prodaja

Compare listings

Compare
matija
 • matija